Gdansk, Polska tojest@fundacjabb.pl +48 604452424

Informacje nt. Jazz4Rare 2023

Co, gdzie i kiedy

Kiedy: 25 lutego 2023 r. (sobota), godz. 19:00.
Gdzie: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, Gdynia
Jak: Na żywo i online.
Wejściówki: Kasa Muzeum
Online: Kanał YouTube Fundacji

What, where & when

When: 25 Feb 2023 r. (Saturday), 19:00hrs.
Where: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, Gdynia
How: At the venue & online.
Tickets: Kasa Museum
Online: Foundation's YouTube channel:

Zasady dotyczące udziału w Wydarzeniu Jazz4Rare2023:

Rules of participation in the event Jazz4Rare2023:

1. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

2. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny, lecz wymaga odebrania wejściówki w Kasie Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1 (dalej – Muzeum).

3. Rezerwacji można dokonywać w kasie Muzeum dzwoniąc pod nr tel. +48 58 670 41 61, bądź pisząc maila na adres: kasa@muzeumemigracji.pl z podaniem liczby rezerwowanych wejściówek.

4. Rezerwacje nieodebrane minimum na godzinę przed koncertem będą anulowane, a wejściówki wrócą do ogólnodostępnej puli i mogą być odebrane przez dowolne osoby bezpośrednio przed koncertem.

5. Prosimy Państwa o rozważną rezerwację wejściówek. W przypadku braku możliwości udziału w Wydarzeniu będziemy zobowiązani za informację zwrotną do kasy Muzeum o rezygnacji z bezpośredniego udziału w koncercie (nawet w dniu Wydarzenia). Pozwoli to nam na sprawne zarządzanie dostępnym limitem miejsc, a tym samym umożliwi innym chętnym udział w Wydarzeniu.

6. Informacje dotyczące dostępności Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są tu: https://polska1.pl/wizyta/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

7. Dla osób, które nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w koncercie przygotowaliśmy transmisję „na żywo” z koncertu, która również dostępna będzie nieodpłatnie na kanale YouTube Muzeum i nie będzie wymagała uprzedniej rejestracji ani zgłoszenia.

1. The number of available places is limited.

2. Participation in the Event is free of charge, but requires the receipt of the ticket at the Ticket Office of the Emigration Museum in Gdynia, ul. Polska 1 (hereinafter – the Museum).

3. Reservations can be made at the Museum ticket office by calling +48 58 670 41 61, or by sending an e-mail to the following address: kasa@muzeumemigracji.pl, specifying the number of reserved tickets.

4. Reservations not picked up at least one hour before the concert will be cancelled and tickets will be returned to the general pool and can be collected by any person immediately before the concert.

5. We kindly ask you to book tickets carefully. If it is not possible to participate in the Event, we will be obliged for feedback to the Museum ticket office about resignation from direct participation in the concert (even on the day of the Event). This will allow us to efficiently manage the available limit of places, and thus enable other willing participants to participate in the Event.

6. Information on the accessibility of the Museum for people with disabilities is available here: https://polska1.pl/en/visit/information-for-disabled-persons/

7. For people who cannot directly participate in the concert, we have arranged a concert’s streaming, which will also be available free of charge on the Foundation’s YouTube channel and will not require prior registration or notification.

Artyści Jazz4Rare2023

Sławek Jaskułke, polski pianista, kompozytor. Twórca, który dobrze czuje się zarówno w stylistyce jazzowej jak i modern composition. Artysta eksplorujący obszary muzyki ilustracyjnej i kontemplacyjnej. Albumem „Park.Live, Nature Concrete Music” sięga po dokonania z zakresu muzyki konkretnej. Jego twórczość inspirowana przyrodą (album „Sea”) i naturą człowieka („Senne”, „The Son”) wyraźnie podąża w kierunku poszukiwania koloru i barwy w muzyce. Album „Music on canvas”, wydany w 2020 roku nakładem wydawnictwa Sea Label jest efektem fascynacji malarstwem Rafała Bujnowskiego i obrazami z cyklu „Nokturn Graboszyce”. Twórca projektu „Chopin na pięć fortepianów” prezentowanego premierowo na Expo 2010 w Shanghaju. Autor płyty „Sea” z 2014 roku, która wzbudziła zachwyt środowiska muzycznego i opiniotwórczego. Znakiem rozpoznawczym Sławka Jaskułke jest charakterystyczne brzmienie uzyskiwane przez grę na fortepianie z moderatorem. Najnowsza praca kompozytorska artysty „Europa 67/21” powstała w kwietniu 2021 roku na zaproszenie Programu Drugiego Polskiego Radia oraz Narodowego Centrum Kultury. Od 2014 roku płyty artysty nakładem wydawnictwa Core Port Inc. Tokyo Japan wydawane są na rynek japoński, otrzymując lawinę pozytywnych recenzji i entuzjastyczny odbiór publiczności. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważniejsze sale koncertowe i festiwale muzyczne: Nanyang Academy of Fine Arts Singapore, Forbidden City Concert Hall Beijing China, Music Beyond Borders Festival Hong Kong, Piano Era Festival Tokyo Japan, International Performing Arts Center Moscow, Symphony Hall Chicago USA, Carnegie Hall New York USA, Luxembourg Gardens Paris France, North Sea Jazz Festival Netherlands, Red Sea Jazz Festival Israel, Jazzfest Berlin Germany, Padova Jazz Festival Italy, Jazz Jamboree Warsaw Poland

fot. Sisi Cecylia

Natalia Capelik-Muianga – finalistka 8. edycji programu Mam Talent TVN oraz ćwierćfinalistka 9. edycji The Voice of Poland. Obecnie studentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Razem z zespołem wzięła udział w prestiżowych konkursach jazzowych, m.in. Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2020, zdobywając nagrodę Grand Prix oraz drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka, a także Blue Note Poznań Competition.

Zespół Natalii to Jej przyjaciele ze studiów: perkusja – Mikołaj Stańko, instrumenty klawiszowe – Ariel Suchowiecki, gitara basowa i kontrabas – Adam Pachla, trąbka – Filip Żółtowski oraz saksofon – Michał Sasinowski.

Młodzi artyści przedstawią repertuar w klimatach: pop, soul, jazz, R&B. Aktualnie Natalia wraz z zespołem pracuje nad  autorskim materiałem.

fot. N. Donchenko

Ostatni tydzień lutego jest tygodniem, w którym mówimy o chorobach rzadkich i solidaryzujemy się z osobami, które z chorobą rzadką żyją na co dzień. Wszystkie działania podejmowane w ramach Światowego Dnia Chorób Rzadkich mają na celu budowanie coraz większej świadomości społecznej nt. chorób rzadkich oraz wyzwań stojących przed osobami i rodzinami nimi dotkniętymi. W tym roku po raz czwarty w Gdyni odbędzie się także koncert JAZZ4RARE!

Dlaczego jazz? Jazz pozytywnie wpływa na ciało i duszę, także osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Co więcej, muzyka jazzowa to często improwizacja, to mieszanka talentu, wiedzy, szczęścia i intuicji. To ciągłe stąpanie po ziemi nieodkrytej, eksplorowanie nieznanego, to często improwizowane wyprawy w niewiadomym kierunku, tak jak podpowiada serce i rozum. Dokładnie tak samo jest z działaniami na rzecz chorób rzadkich, a skoro jazz i choroby rzadkie mają tyle wspólnego, to dlaczego ich nie połączyć?

Dlaczego Muzeum Emigracji? Często diagnoza choroby rzadkiej słyszana przez rodziców dziecka jest zarazem końcem i początkiem, swoistym momentem cezury, który zamyka jeden etap i otwiera inny, będący pewnego rodzaju podróżą w poszukiwaniu terapii, leczenia czy stabilizacji. W przeważającej większości przypadków jest to podróż w nieznane, bez jasno zdefiniowanego kierunku – to emigracja ze strefy komfortu do nowego życia, życia z chorobą rzadką. Nie ma zatem lepszego miejsca niż Muzeum Emigracji w Gdyni, by połączyć jazz i podróż w muzyczny świat dedykowany chorobom rzadkim.

The last week of February is a rare diseases’ awareness week and the time when we can show our solidarity with people living with a rare diseases. All activities undertaken during the Rare Diseases Day are aimed at building social awareness of rare diseases and the challenges faced by the people and families affected by them. This year, for the fourth time in Gdynia in Poland the JAZZ4RARE concert will also take place!

Why jazz? Jazz has a positive effect on the body and soul, including those affected by rare diseases. Moreover, jazz is often an improvisation, it is a blend of talent, knowledge, happiness and intuition. It is a constant walking on the undiscovered land, exploring the unknown, it is often improvised expeditions in the unknown direction, just as the heart and mind tells. It’s exactly the same with rare disease activities, and since jazz and rare diseases have so much in common, why not combine them?

Why the Emigration Museum? Often the diagnosis of a rare disease heard by the child’s parents is both the end and the beginning, a peculiar moment of the turning point that closes one stage and opens another, which is a kind of journey to find therapy, treatment or stabilization. In the overwhelming majority of cases, it is a journey into the unknown, without a clearly defined direction – it is emigration from the comfort zone to a new life, a life with a rare disease. Therefore, there is no better place than the Emigration Museum in Gdynia to merge jazz and journey into the music world dedicated to the rare diseases.

Zdjęcia z poprzednich edycji Jazz4Rare