Gdansk, Polska tojest@fundacjabb.pl +48 604452424

Informacje nt. Jazz4Rare 2024

Co, gdzie i kiedy

Kiedy: 24 lutego 2024 r. (sobota), godz. 18:00.
Gdzie: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, Gdynia
Jak: Na żywo i online.
Wejściówki: Kasa Muzeum
Online: Kanał YouTube Fundacji

What, where & when

When: 24 Feb 2023 r. (Saturday), 18:00hrs.
Where: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, Gdynia
How: At the venue & online.
Passes: Kasa Museum
Online: Foundation's YouTube channel:

Zasady dotyczące udziału w Wydarzeniu Jazz4Rare2024:

Rules of participation in the event Jazz4Rare2024:

1. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

2. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny, lecz wymaga odebrania wejściówki w Kasie Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1 (dalej – Muzeum).

3. Rezerwacji można dokonywać w kasie Muzeum dzwoniąc pod nr tel. +48 58 670 41 61, bądź pisząc maila na adres: kasa@muzeumemigracji.pl z podaniem liczby rezerwowanych wejściówek.

4. Rezerwacje nieodebrane minimum na godzinę przed koncertem będą anulowane, a wejściówki wrócą do ogólnodostępnej puli i mogą być odebrane przez dowolne osoby bezpośrednio przed koncertem.

5. Prosimy Państwa o rozważną rezerwację wejściówek. W przypadku braku możliwości udziału w Wydarzeniu będziemy zobowiązani za informację zwrotną do kasy Muzeum o rezygnacji z bezpośredniego udziału w koncercie (nawet w dniu Wydarzenia). Pozwoli to nam na sprawne zarządzanie dostępnym limitem miejsc, a tym samym umożliwi innym chętnym udział w Wydarzeniu.

6. Informacje dotyczące dostępności Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są tu: https://polska1.pl/wizyta/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

7. Dla osób, które nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w koncercie przygotowaliśmy transmisję „na żywo” z koncertu, która również dostępna będzie nieodpłatnie na kanale YouTube Muzeum i nie będzie wymagała uprzedniej rejestracji ani zgłoszenia.

1. The number of available places is limited.

2. Participation in the Event is free of charge, but requires the receipt of the ticket at the Ticket Office of the Emigration Museum in Gdynia, ul. Polska 1 (hereinafter – the Museum).

3. Reservations can be made at the Museum ticket office by calling +48 58 670 41 61, or by sending an e-mail to the following address: kasa@muzeumemigracji.pl, specifying the number of reserved tickets.

4. Reservations not picked up at least one hour before the concert will be cancelled and tickets will be returned to the general pool and can be collected by any person immediately before the concert.

5. We kindly ask you to book tickets carefully. If it is not possible to participate in the Event, we will be obliged for feedback to the Museum ticket office about resignation from direct participation in the concert (even on the day of the Event). This will allow us to efficiently manage the available limit of places, and thus enable other willing participants to participate in the Event.

6. Information on the accessibility of the Museum for people with disabilities is available here: https://polska1.pl/en/visit/information-for-disabled-persons/

7. For people who cannot directly participate in the concert, we have arranged a concert’s streaming, which will also be available free of charge on the Foundation’s YouTube channel and will not require prior registration or notification.

Artyści Jazz4Rare2024

Marcin Wasilewski Trio łączy wielką jazzową tradycję i nowoczesność, w kluczowej dla współczesnego jazzu i także ogromnie wymagającej formule fortepianowego trio, a jednocześnie potrafi znaleźć w jej obrębie swój własny rozpoznawalny głos. To także jeden z najbardziej konsekwentnie rozwijających się zespołów polskiej sceny, otwarty na inspiracje otaczającą ich muzyką i przekuwający je we własny język muzycznej wypowiedzi. Uznawana jest za jedną z najwybitniejszych i unikatowych formacji jazzowych swojego pokolenia, cieszy się uznaniem zarówno na scenie krajowej, jak i zagranicznej.

W 2024 roku zespół będzie obchodzić 30. rocznicę istnienia w niezmienionym składzie. Jego historia sięga jednak 1990 roku. Wówczas powstała formacja Simple Acoustic Trio złożona z uczniów liceum muzycznego w Koszalinie. Na scenie zadebiutowali rok później. Muzyką grupy zainteresował się sam Tomasz Stańko. W końcu lat 90. poszukiwał dla siebie kolejnego kwartetowego składu, który tak jak kiedyś grupa z Bobo Stensonem – fortepian, Andersem Jorminem – kontrabas i legendą brytyjskiej sceny Tonym Oxleyem w pełni oddawałby jego artystyczne zamiary. Spotkanie z Tomaszem Stańką było punktem zwrotnym w karierze tria. W jednym z wywiadów słynny trębacz tak komplementował młodszych kolegów:

 „W całej historii polskiego jazzu nie było takiej grupy jak oni”.

Przez lata swojej działalności na scenie muzycznej Trio Marcina Wasilewskiego współpracowało indywidualnie i zespołowo z wieloma muzykami o międzynarodowej sławie. Występowali z Tomaszem Szukalskim, Piotrem Wojtasikiem, Michałem Urbaniakiem, Januszem Muniakiem i Henrykiem Miśkiewiczem, a także brali udział w międzynarodowych projektach z gwiazdami międzynarodowej sceny jazzowej, takimi jak: Dino Saluzzi, Palle Danielson, Jon Christensen, Arild Andersen, Bernt Rosengren, John Surman, Bobo Stenson, Manu Katche, Gianluigi Trovesi, czy Jan Garbarek, Arthur Blythe i Joe Lovano.

Ostatnie lata były bardzo owocnym czasem dla muzyków Tria: po nagraniu albumu „Arctic Riff” odbyli dwie trasy koncertowe – w 2021 i 2022 roku – z udziałem Joe Lovano. We wrześniu 2022 roku spotkali się w Nowym Jorku, gdzie wspólnie z plejadą innych gwiazd jazzu, m.in. Ravim Coltranem, Ambrosem Akinmusirem, Chrisem Potterem, Wadada Leo Smithem, Craigiem Tabornem, Davidem Virellesem, czy Jakobem Bro – 18 września ’22 wystąpili w koncercie poświęconym pamięci Tomasza Stańko „Remembering Tomasz Stańko”. Muzycy Tria uczestniczyli także w kilku innych koncertach z okazji 80. urodzin Tomasza Stańko: razem z wybitnym norweskim trębaczem Nilsem Petterem Molværem zagrali trzy koncerty (w Rzeszowie, Krakowie i Warszawie), a 16 listopada ’22 r. – podczas EFG London Jazz Festival 2022 wystąpili z BBC Concert Orchestra oraz znakomitym izraelskim trębaczem Avishaiem Cohenem i młodymi talentami z Wielkiej Brytanii. W roku 2023 Trio, na zaproszenie Joe Lovano, na dwunastu koncertach w legendarnym nowojorskim klubie Village Vanguard i był to pierwszy – po prawie 40 latach nieobecności polskiego jazzu – występ w tym najbardziej nobilitującym dla jazzmana miejscu na świecie.

Rok 2024 stoi pod znakiem koncertów i spotkań z fanami Tria w Polsce i na świecie w ramach Marcin Wasilewski Trio – 30th Anniversary Tour 2024.

Źródło: materiały Marcin Wasilewski Trio, Maciej Karłowski, culture.pl


Fot. Bartosz Maciejewski / ECM Records

Marcin Wasilewski Trio:
Marcin Wasilewski – fortepian
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas
Michał Miśkiewicz – perkusja

Więcej na: marcinwasilewskitrio.com

Magda Kuraś Quintet, zespół powstał w 2022 roku a siłą, która połączyła muzyków jest zamiłowanie do rytuałów i muzyki etnicznej. Nacisk kładą na wspólny język muzyczny. Chcą aby to muzyka czytała ich emocje. Cały kwintet śpiewa jak kiedyś zespoły ludowe, a liderka łączy na scenie wokal z tańcem. Tryptyk Biłgorajski” opowiada historię tęsknoty, rozdartego serca i oczyszczenia. 

To jakoby obrzęd muzyczny, w którym poprzez otwarcie się na trudne emocje, nazwanie i pozwolenie sobie na przeżycie ich, następuje uwolnienie emocjonalne.

Oryginalne teksty stały się punktem wyjścia do stworzenia przez zespół własnych kompozycji. Nie są to jazzowe aranżacje ludowych utworów ale próba odwzorowania kapeli wiejskiej z zachowaniem wpływów muzycznych każdego z członków zespołu oraz ich osobistych przeżyć, które w muzycznym eliksirze rytualnym mieszają z dźwiękami. Magda, która pochodzi z Biłgoraja, wybrała te pieśni z okolic swojego rodzinnego miasta.

Magda Kuraś Quintet:

Magda Kuraś – głos, taniec
Maciej Świniarski – głos, burza, tamburyn
Ziemowit Klimek – kontrabas, głos
Kuba Krzanowski – perkusja, głos
Dominik Kisiel – piano, głos

Więcej na: fb.com/magda.kuras99/

Ostatni tydzień lutego jest tygodniem, w którym mówimy o chorobach rzadkich i solidaryzujemy się z osobami, które z chorobą rzadką żyją na co dzień. Wszystkie działania podejmowane w ramach Światowego Dnia Chorób Rzadkich mają na celu budowanie coraz większej świadomości społecznej nt. chorób rzadkich oraz wyzwań stojących przed osobami i rodzinami nimi dotkniętymi. W tym roku po raz piąty w Gdyni odbędzie się także koncert JAZZ4RARE!

Dlaczego jazz? Jazz pozytywnie wpływa na ciało i duszę, także osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Co więcej, muzyka jazzowa to często improwizacja, to mieszanka talentu, wiedzy, szczęścia i intuicji. To ciągłe stąpanie po ziemi nieodkrytej, eksplorowanie nieznanego, to często improwizowane wyprawy w niewiadomym kierunku, tak jak podpowiada serce i rozum. Dokładnie tak samo jest z działaniami na rzecz chorób rzadkich, a skoro jazz i choroby rzadkie mają tyle wspólnego, to dlaczego ich nie połączyć?

Dlaczego Muzeum Emigracji? Często diagnoza choroby rzadkiej słyszana przez rodziców dziecka jest zarazem końcem i początkiem, swoistym momentem cezury, który zamyka jeden etap i otwiera inny, będący pewnego rodzaju podróżą w poszukiwaniu terapii, leczenia czy stabilizacji. W przeważającej większości przypadków jest to podróż w nieznane, bez jasno zdefiniowanego kierunku – to emigracja ze strefy komfortu do nowego życia, życia z chorobą rzadką. Nie ma zatem lepszego miejsca niż Muzeum Emigracji w Gdyni, by połączyć jazz i podróż w muzyczny świat dedykowany chorobom rzadkim.

The last week of February is a rare diseases’ awareness week and the time when we can show our solidarity with people living with a rare diseases. All activities undertaken during the Rare Diseases Day are aimed at building social awareness of rare diseases and the challenges faced by the people and families affected by them. This year, for the fifth time in Gdynia in Poland the JAZZ4RARE concert will also take place!

Why jazz? Jazz has a positive effect on the body and soul, including those affected by rare diseases. Moreover, jazz is often an improvisation, it is a blend of talent, knowledge, happiness and intuition. It is a constant walking on the undiscovered land, exploring the unknown, it is often improvised expeditions in the unknown direction, just as the heart and mind tells. It’s exactly the same with rare disease activities, and since jazz and rare diseases have so much in common, why not combine them?

Why the Emigration Museum? Often the diagnosis of a rare disease heard by the child’s parents is both the end and the beginning, a peculiar moment of the turning point that closes one stage and opens another, which is a kind of journey to find therapy, treatment or stabilization. In the overwhelming majority of cases, it is a journey into the unknown, without a clearly defined direction – it is emigration from the comfort zone to a new life, a life with a rare disease. Therefore, there is no better place than the Emigration Museum in Gdynia to merge jazz and journey into the music world dedicated to the rare diseases.

Zdjęcia z poprzednich edycji Jazz4Rare